Zoznam kurzov

CIEĽ: Uplatnenie detskej psychológie a pedagogiky vo výchove detí. Uplatnenie detskej pediatrie vo výchove detí. KURZ JE LIMITOVANÝ POČTOM ÚČASTNÍKOV ! PRI PORADÍ ZARADENIA ÚČASTNÍKA DO KURZU ROZHODUJE DÁTUM ÚHRADY ZA KURZ, NIE DÁTUM REGISTRÁCIE.

OBSAH: Spoznajte a naučte sa účinne využiť teoretické a praktické poznatky získané na kurze v bežnej starostlivosti o deti. Ako opatrovateľky detí získate zručnosti ako zabezpečiť správnu výchovu zvereného dieťaťa z hľadiska pedagogiky, psychológie a detskej pediatrie, čo Vám umožní kvalifikovanejšie a renomovanejšie sa uplatniť na trhu v oblasti au-pair, opatrovania, vychovávateľstva detí na Slovensku a v zahraničí. Daňová uznateľnosť nákladov rodičov za starostlivosť o deti v Rakúsku, po absolvovaní Kurzu opatrovania. Rodičia po absolvovaní kurzu nadobudnú kvalifikované vedomosti a zručnosti, ktoré uplatnia pri výchove svojich detí.

Viac info »

CIEĽ: Osvojte si teoretické a praktické vedomosti a základné postupy v zdravotnej starostlivosti o deti , poskytnutie prvej pomoci deťom zo strany laika.

OBSAH: Čo kurzom získate: Neoceniteľné kvalifikované vedomosti a zručnosti o bežných detských chorobách, detských úrazoch, popáleninách, otravách. Poznatky o správnej životospráve pre deti. Praktické nácviky poskytnutia prvej pomoci dieťaťu. Uvedené oceníte v praktickom živote a v situácii, keď to budete maximálne potrebovať.

Viac info »

Na našej stránke používame cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Ak budete pokračovať bez zmeny vašich nastavení, predpokladáme, že cookies na našej internetovej stránke vám vyhovujú. Čo sú cookies?