Základný kurz A KLAS – animátor Klubu aktívnych seniorov

CIEĽ: Vediete Klub seniorov?Alebo naopak chýba táto činnosť vo vašom okolí? Hľadáte inšpiráciu a praktické skúsenosti?

TRVANIE: celkovo 48 hodín / + 4 hodiny vlastnej prezentácie

CENA: 190 EUR

UKONČENIE KURZU: Osvedčenie pre prácu so seniormi


Vhodné pre: Fungujúci či budúci vedúci klubov seniorov pri obci, mestskej časti, pre materské a rodinné centrá k rozšíreniu činnosti, pre skupinovú prácu v domovoch pre seniorov a domoch s opatrovateľskou službou, pre záujmové skupiny a ďalšie voľnočasové alebo medzigeneračné organizácie.


KURZ OBSAHUJE:

Očakávania a motivácia animátora pri práci so seniormi.
Ako využiť Zoznamovacie aktivity pri stretnutiach seniorov.
Kto je senior?
Ako založiť klub seniorov. Ako rekapitulovať činnosť už založeného klubu.
Ako využiť Trénovanie pamäte pri stretnutiach seniorov, praktický nácvik aktivít.
Ako využiť Psychomotoriku pri stretnutiach seniorov, praktický nácvik aktivít.
Ako využiť Psychohygienu pri stretnutiach seniorov, praktický nácvik aktivít.
Kompetencie animátora, vedúceho klubu seniorov.
Kompetenční tréning tematických stretnutí, alebo ako zvládnuť kvalitný program pre seniorov bez hosťa.
Propagácia. Fundraising.
Miestna spolupráca, ako klub seniorov začleniť.
Medzigeneračný dialóg, praktické príklady medzigeneračných aktivít.


Môžete sa tešiť na:
■ interaktívnu teóriu (inšpirácie, nápady, techniky pre aktivizáciu seniorov, praktické
skúsenosti, ako začať, alebo ako zaradiť nové aktivizačné prvky, kompetencie
animátora,ako na prípravu materiálov i riešení zložitých situácii v skupine)
■ získanie zručnosti vlastného spracovania jednej témy stretnutia; praktický
nácvik zručností a aktivít v skupine, prezentácie, ktoré následne vo vedení
klubu seniorov môžete využiť
■ konkrétny vypracovaný metodický materiál pre vedenie klubu seniorov na
1 rok s témami zameranými na aktívne prežitie seniorov (cca 250 strán)
■ aktivizačné pomôcky pre prácu so seniormi, osvedčenie pre prácu so seniormi

Miesto konania kurzu: BRNO, Jozefská 1
Termín konania: na vyžiadanie , zaregistrujte sa zašleme Vám najbližší termín konania


Prihláška

Na našej stránke používame cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Ak budete pokračovať bez zmeny vašich nastavení, predpokladáme, že cookies na našej internetovej stránke vám vyhovujú. Čo sú cookies?